a

admin 29 Mayıs 2019 Yorum yapılmamış

“adsoyad.txt” isimli dosyayı oluşturup içerisine “Adınızı Soyadaınızı” bilgisini yazan programı yazınız.;

PrintStream ile
import java.io.*;
public class DosyayaYaz {
public static void main(String[] args) throws IOException {
PrintStream dYaz=new PrintStream(new File (“adsoyad.txt”));
dYaz.print (“NİLGÜN”);
dYaz.println (“İNCEREİS”);
}
}

FileWriter ile
import java.io.*;
public class DosyaYaz2 {
public static void main(String[] args) throws IOException {
String dosya_ad=”adsoyad.txt”;
FileWriter dosyaYaz= new FileWriter(dosya_ad);
dosyaYaz.write(“nilgün”);
dosyaYaz.write(“incereis”);
dosyaYaz.close();
}
}

deneme.txt dosyasını okuyup, içeriğini ekranda gösteren programı yazınız 크롬브라우저 설치파일 다운로드.

Scanner sınıfını kullanarak
import java.util.Scanner;
import java.io.*;
public class DosyaOku {
public static void main(String[] args) throws IOException {
Scanner dosyaTara= new Scanner (new File (“deneme.txt”));
String oku;
oku=dosyaTara.nextLine();
System.out.println(oku);
}
}

FileInputStream sınıfını kullanarak:
import java.io.*;
public class DosyaOku2 {
public static void main(String[] args)throws IOException {
int i;
FileInputStream dosyaOku = new FileInputStream(“deneme.txt”);
do{
i = dosyaOku.read();
if(i!=-1)
System.out.print((char)i);
}while(i!=-1);
dosyaOku.close();
}
}

GENEL (Jenerik) SINIF OLUŞTURMA
•Genel-jenerik bir sınıf oluşturulurken kendi ismiden sonra < > işaretleri arasına herhangi bir harf yazılarak sınıfın genel olduğu belirtilir Download 31 txt.
•Genel sınıflar sadece referans tipi verileri taşıyabilirler. İlkel veri tiplerini taşıyamazlar. (örneğin int yerine Integer kullanmalıyız.)
•Jenerik-genel tipler tanımlanırken birden fazla tip değişkeni atanabilir iPad Nateon. (Örneğin <G,T> şeklinde olabilir.)
•Aynı isme sahip tip değişkenleri bir arada kullanılamaz. (Örneğin <G,G>)

KALITIM

•Miras alma olarak da isimlendirilir 카티아 학생용 다운로드.
•Eğer bir sınıf, bir üst sınıftan türetilirse yeni sınıf, bu üst sınıfın bütün özelliklerine ve metotlarına sahiptir.
•Bir alt sınıf, üst sınıfından taşıdığı özelliklere ve işlevlere ek olarak; kendine ait özellikleri ve işlevleri de içerebilir Download all of netmarble cookies.
•Bir alt sınıf, üst sınıfın taşıdığı işlevleri değiştirebilir. (Bu üzerine yazma methoduna overriding denir.

KAPSÜLLEME

Paketleme veya sarmalama olarak da isimlendirilir 라우팅 없이 지도 다운로드.
•Bir sınıfın içeriğinin, onun üyelerini kullananlar tarafından bilinmesine gerek duymadan sadece metodun verdiği hizmetin gösterilmesi işlemidir 돌바람 다운로드.
•Kapsüllemede, private (sınıfa özel), public (herkese açık) ve protected (extend edenlere ve aynı pakettekilere açık) sözcükleri kullanılır 사사건건 다운로드.

Çok Biçimlilik
Çok biçimlilik veya çok şekillilik olarak kullanılabilir.
•Bir nesnenin davranış şekillerini duruma göre değişmeye denir 200자 원고지.

Yapıcılar
Nesneler sınıflardan new komutu ile oluşturulur.
•Programda yeni bir nesne oluştururken, bu nesnenin bazı özelliklerini oluşma anında belirlemek isteyebiliriz Download civil disobedience. Burada, yapıcılar devreye girer.
•Sınıfların oluşturulmasını sağlayan ana metotlar bulunur. Bunlar, sınıf örneklendirip nesne yapıldığında, nasıl davranacağını tanımlar. Bu metotlara ise yapıcı veya kurucu metot (constructor) denir.

Yapıcıların Özellikleri
•Bir sınıfın yapıcısının adı, sınıfın adı ile aynıdır.
•Bir yapıcı her zaman new kelimesi ile çağırılır.
•Bir yapıcı geriye değer döndürmez.
•Yapıcılar parametreli veya parametresiz kullanılabilir.

5.soru
Void, .class, 6 soru işareti

import java.util.Random;
Random rnd = new Random ( );
int a = 1+rnd.nextInt(100);
System.out.println(a);
int b = 1+rnd.nextInt(100);
System.out.println(b);
System.out.println(Math.max(a, b));

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam

Kategoriler