/* * This theme styles the visual editor to resemble the theme style, * specifically font, colors, icons, and column width. */ //Öne çıkan görsel add_theme_support( 'post-thumbnails' ); //Boyut set_post_thumbnail_size( 160, 160, true ); add_image_size( 'slider-thumb', 500, 9999, true ); //////////////////////////////////////////////// //Site Başlık function minibig_wp_title( $title, $sep ) { global $paged, $page; // if ( is_feed() ) return $title; $title .= get_bloginfo( 'name' ); // $site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' ); if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) ) $title = "$title $sep $site_description"; // if ( $paged >= 2 || $page >= 2 ) $title = "$title $sep " . sprintf( __( 'Page %s', 'minibig' ), max( $paged, $page ) ); return $title; } add_filter( 'wp_title', 'minibig_wp_title', 10, 2 ); //////////////////////////////////////////////// //Sayfalama function sayfalama($pages = '', $range = 3){ $showitems = ($range * 2)+1; global $paged; if(empty($paged)) $paged = 1; if($pages == '') { global $wp_query; $pages = $wp_query->max_num_pages; if(!$pages) { $pages = 1; } } if(1 != $pages) { echo "
"; echo "".$paged."/".$pages.""; if($paged > 2 && $paged > $range+1 && $showitems < $pages) echo "İlk"; if($paged > 1 && $showitems < $pages) echo "«"; for ($i=1; $i <= $pages; $i++) { if (1 != $pages &&( !($i >= $paged+$range+1 || $i <= $paged-$range-1) || $pages <= $showitems )) { echo ($paged == $i)? "".$i."":"".$i.""; } } if ($paged < $pages && $showitems < $pages) echo "»"; if ($paged < $pages-1 && $paged+$range-1 < $pages && $showitems < $pages) echo "Son"; echo "
"; } } //////////////////////////////////////////////// //Devamını oku function new_excerpt_more( $more ) { return '...'; } add_filter( 'excerpt_more', 'new_excerpt_more' ); function new_excerpt_length($length) { return 30; } add_filter('excerpt_length', 'new_excerpt_length'); //////////////////////////////////////////////// //Menüler register_nav_menus( array( 'ust_menu' => 'Üst Menü', 'alt_menu' => 'Alt Menü', ) ); //////////////////////////////////////////////// //Aktif Menü add_filter('nav_menu_css_class' , 'special_nav_class' , 10 , 2); function special_nav_class($classes, $item){ if( in_array('current-menu-item', $classes) ){ $classes[] = 'aktif'; } return $classes; } //////////////////////////////////////////////// //Sidebar if ( function_exists('register_sidebar') ) register_sidebars(1, array( 'name' => 'Sidebar', 'before_widget' =>'
', 'before_title' => '

', 'after_title' => '

', 'after_widget' =>'
', ) ); //////////////////////////////////////////////// //Tema Paneli if ( STYLESHEETPATH == TEMPLATEPATH ) { define('OF_FILEPATH', TEMPLATEPATH); define('OF_DIRECTORY', get_bloginfo('template_directory')); } else { define('OF_FILEPATH', STYLESHEETPATH); define('OF_DIRECTORY', get_bloginfo('stylesheet_directory')); } require_once (OF_FILEPATH . '/admin/admin-functions.php'); require_once (OF_FILEPATH . '/admin/admin-interface.php'); require_once (OF_FILEPATH . '/admin/theme-options.php'); require_once (OF_FILEPATH . '/admin/theme-functions.php'); //////////////////////////////////////////////// //HTML5 Arama Formu add_theme_support( 'html5', array( 'search-form' ) ); //////////////////////////////////////////////// //Manşet alanı function sgt_function_grid_post_slider(){ global $post; query_posts( array( 'posts_per_page' => 5, 'orderby' => 'meta_value_num', 'order' => 'DESC', 'tag' => 'manşet' ) ); if (have_posts()) : echo '
'; $loop=1; $i=1; while (have_posts()) : the_post(); echo '
'; $feat_image = wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id($post->ID) ); echo '
'; echo '
'; echo ''; echo '
'; echo '
'; echo ' '; echo esc_html( get_the_date( 'j F Y' ) ) ; echo ''; echo '

'; echo '';echo the_title(); echo '

'; echo '

';the_excerpt();echo '

'; echo '
'; echo '
'; echo '
'; if($loop == 5) { $loop=0; } $loop++; $i++; endwhile; echo '
'; endif; wp_reset_query(); } ?> Yeni Nesil Facebook Beğeni Hilesi | Tumblr Takipçi

Yeni Nesil Facebook Beğeni Hilesi

Bekir Taş 19 Aralık 2016 Yorum yapılmamış

Bir çok farklı alanda oluğu gibi, Facebook ile ilgili hileler konusunda da her geçen gün yeni güncellemeler yapılmakta. Özellikle de beğeni hilesi, sürekli olarak güncellenmesi gereken hilelerden birisidir. Zira, Facebook her geçen gün yeni güvenlik önlemlerini ve yeni güncellemelerini sunmaktadır. Bu durumda, hilelerin de güncel ve doğru bir şekilde geliştirilmiş olması gerekmektedir.

Yeni Nesil Hile Altyapısı

Biz, farklı alanlarda olduğu gibi; Facebook konusunda da özel bir alt yapı ile sizlere hile opsiyonları sunmaktadır. Sitemiz üzerinden bu opsiyonlara çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bir hilenin temelde basit ama oldukça önemli iki özelliği olmalıdır. Bunlardan biri, güvenli olmasıdır. Eğer bir hile, size ve hesabınıza zarar veriyorsa; reklam odaklı hareket etmesi üzerine kurulu ise, yarardan çok zarar verecektir. Bunun yanı sıra, hile ile kazanacağınız takipçiler, elde edeceğiniz beğeniler mutlaka uzun vadeli olmalıdır. Eğer kısa bir süre sonra beğeniler ortadan kalkacaksa, hile ile elde edilen sonuç anlamsız olacaktır.

Bu noktada, güvenlik anlamında tatmin edici; beğeni konusunda kalıcı ve uzun vadeli bir ürün, bir Facebook beğeni hilesi istiyorsanız, bizi takipte kalabilir ya da daha özel çözümler adına bizimle iletişime geçebilirsiniz. 2016 ve 2017 için var olan, sunulması düşünülen tüm hileleri bizimle birlikte ilk olarak siz görebilir, bu hileleri kullanma şansı ile hesaplarınız da farklılık yaratabilirsiniz. Üstelik bir çok hile sunumu, sitemizde ücretsiz olarak yapılmaktadır.